Pedesetnica

U pedeseti dan nakon Praznika nad praznicima (Vaskrsa), a u deseti dan po prazniku Vaznesenja Gospodnjeg, bogoslužbeno se proslavlja praznik silaska Svetoga Duha na Apostole – Sveta Pedesetnica (gr. Πεντηκοστή).Praznik Svete Pedesetnice svoje korijene i početke temelji u istoimenom Starozavjetnom prazniku. U pedeseti dan nakon jevrejske Pashe u Starom zavjetu proslavljan je Praznik sedmica, jer se proslavljao u sedmoj nedelji (sedmici) po Pashi -praznik početka žetve pšenice.

Na taj dan, praznik Pedesetnice, svi apostoli su bili u Jerusalimu, jer im je Hristos prije Vaznesenja rekao: „I evo, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas; a vi sjedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu s visine“ (Lk. 24, 49). Apostoli i Bogorodica su se sabrali na molitvu u jednoj kući. „I ujedanput nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra, i napuni sav dom gdje oni sjeđahu; I pokazaše im se razdjeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakog od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju“ (Dap. 2, 2 – 4). Dobili su neizmjernu snagu i sposobnost da propovjedaju Hrista svim narodima, jer im silaskom Svetoga Duha postade jasno sve što im je Hristos govorio i počeše govoriti stranim jezicima.

Apostol Petar je izašao na krov kuće u kojoj se to desilo da propovijeda mnogobrojnom okupljenom narodu. Propovijedao je o Hristu, smrti, vaskrsenju i vaznesenju Isusa Hrista i o poslanju Svetoga Duha koje su svi tada vidjeli. Riječi svetoga Petra uticale su na okupljene koji su, spoznavši grijeh koji su učinili raspećem Isusa Hrista, pitali šta da rade a Petar ih je upućivao da se pokaju i krste u ime Isusa Hrista: radi oproštaja grijehova i primanja dara Duha Svetoga. Mnogi su poslušali riječi sv. Petra i toga dana se krstilo oko tri hiljade ljudi.

Silaskom Svetoga Duha na apostole osnovana je Crkva Hristova na zemlji od Gospoda Isusa Hrista. Često Pedesetnicu nazivamo rođendanom Crkve.

U spomen ovog važnog i znamenitog događaja, silaska Svetog Duha na apostole i u slavu i čast Svete Trojice i posebno u slavu i čast Svetoga Duha, crkva slavi praznik koji se zove Pedesetnica, jer se slavi u pedeseti dan poslije Pashe, kada su i Judeji slavili svoju Pedesetnicu. U hrišćanskoj crkvi ovaj praznik zove se: Dan silaska Svetoga Duha na apostole, Duhovi, Trojičin dan. Kako u Starom Zavjetu, tako i u hrišćanskoj crkvi praznik Pedesetnice je jedan od najvećih praznika, jedan od dvanaest velikih praznika godišnjih.

Na ovaj praznik Pravoslavna Crkva ukrašava hramove, u koje se unosi zelena trava, grančice od lipe i cvijeće, simvolišući proljetnim grančncama i cvijećem duhovno obnovljenje ljudi silom Svetoga Duha. Od trave se pletu vijenci koji se čuvaju u domovima do sljedeće Pedesetnice.

Radenka Drakul

Podjelite na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale vijesti

Usmeni spomenici suživota

Dostignuća bosanskoheregovačkog čovjeka, od davnina do dana današnjeg uvijek su mjerena dobrim odnosom prema ljudima, komšijama, porodici. Uzimajući svakodnevni život za bazu, lišen svake teorijske