Struktura organizacije

Strukturu Međureligijskog vijeća čine:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Sekreterijat
 • Odbori za međureligijsku saradnju

Skupština MRV u BiH:

Skupština je najviše tijelo MRV u BiH. Čine je visoki vjerski predstavnici Islamske zajednice u BiH, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice BiH. Predsjedavanje Skupštinom Vijeća je po sistemu rotacije među predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, a mandat predsjednika traje godinu dana. Sjednice Skupštine Vijeća se održavaju na godišnjoj osnovi kvartalno. Skupština Vijeća odluke donosi koncenzusom.

Članovi Skupštine MRV u BiH:

 • Nedžad Grabus, Muftija sarajevski, Predsjedavajući Skupštine MRV-a u BiH
 • Mitropolit Dabrobosanski Gospodin Hrizostom, član Skupštine MRV-a u BiH;
 • mons. Tomo Vukšić, Nadbiskup vrhbosanski, član Skupštine MRV-a u BiH;
 • Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH, član Skupštine MRV-a u BiH.

Izvršni odbor (IO):

Izvršni odbor čine četiri člana koje su imenovali vjerski predstavnici u Skupštini MRV BiH. IO MRV BiH se sastaje svakog mjeseca, te odlučuje o administrativnim i projektnim aktivnostima MRV u BiH.

Članovi IO MRV u BiH:

 • Muhamed Jusić, član I.O. MRV-a u BiH;
 • o. Nemanja Đureinović, član I.O. MRV-a u BiH;
 • dr. don Tomislav Mlakić, član I.O. MRV-a u BiH;
 • Boris Kožemjakin, član I.O. MRV-a u BiH.

Sekretarijat

Sekretarijat čine četiri profesionalno angažovane osobe, koje su imenovane od strane svojih crkava i vjerskih zajednica da obavljaju stručne poslove, te pišu, realizuju i koordiniraju projekte MRV u BiH. Administrativne poslove obavlja uposlenik MRV BiH, na radnom mjestu admistrativnog sekretara.

Članovi Sekretarijata:

 • Ajša Kasumović-Mahmutović, stručna savjetnica;
 • Stefan Terzić, stručni savjetnik;
 • Helena Martinović, stručna savjetnica;
 • Slađana-Sarit Ninković-Lekanić, stručni savjetnik;
 • Zlatica Kljuno, sekretarica

Odbori za međureligijsku saradnju (OMS)

MRV u BiH je formiralo i mrežu Odbora za međureligijsku saradnju (OMS u BiH). Formirano je 15 odbora, i to u Zenici, Bihaću, Banjaluci, Orašju, Travniku, Bugojnu, Livnu, Goraždu, Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Tuzli, Doboju, Foči i Žepču. U svim odborima MRV u BiH rade i djeluju vjerski službenici, a OMS-ovi rade na promociji uvažavanja, rješavaju različite probleme u lokalnim zajednicama u kojima djeluju, te organizuju i podržavaju različite aktivnosti. Ciljevi udruženja polaze od toga da „svaka od naših tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica naučava da su dostojanstvo i vrijednost čovjeka dar Božji. Naše vjere i religije, svaka na svoj način, pozivaju na toleranciju, uvažavanje različitosti i poštivanje temeljnih ljudskih prava svake osobe. Naše vjerske i duhovne tradicije
imaju mnogo zajedničkih vrijednosti. Te zajedničke vrijednosti mogu poslužiti kao vjerodostojna osnova za međusobno poštovanje, suradnju i slobodno zajedničko življenje u Bosni i Hercegovini.