Misija i vizija

Misija:

Promovisati mir, poštivanje i suživot kroz međureligijski dijalog i saradnju, uvažavanjem različitosti i

isticanjem zajedničkih vrijednosti vjerskih i duhovnih tradicija u BiH.

Vizija:

Bosna i Hercegovina kao građansko društvo izgrađeno kroz međureligijski dijalog