Zakonski i podzakonski akti

UPUTSTVOO PROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA

PRAVILNIKO USPOSTAVI I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKONO SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIHZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI