Odbori za međureligijsku saradnju

MRV u BiH je formiralo i mrežu Odbora za međureligijsku saradnju (OMS u BiH). Formirano je 15 odbora, i to u Zenici, Bihaću, Banjaluci, Orašju, Travniku, Bugojnu, Livnu, Goraždu, Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Tuzli, Doboju, Foči i Žepču. U svim odborima MRV u BiH rade i djeluju vjerski službenici, a OMS-ovi rade na promociji uvažavanja, rješavaju različite probleme u lokalnim zajednicama u kojima djeluju, te organizuju i podržavaju različite aktivnosti. Ciljevi udruženja polaze od toga da „svaka od naših tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica naučava da su dostojanstvo i vrijednost čovjeka dar Božji. Naše vjere i religije, svaka na svoj način, pozivaju na toleranciju, uvažavanje različitosti i poštivanje temeljnih ljudskih prava svake osobe. Naše vjerske i duhovne tradicije
imaju mnogo zajedničkih vrijednosti. Te zajedničke vrijednosti mogu poslužiti kao vjerodostojna osnova za međusobno poštovanje, suradnju i slobodno zajedničko življenje u Bosni i Hercegovini.