Vijesti

BITI HADŽIJA

Hadždž je u islamu namjera i putovanje u Mekku s ciljem obavljanja određenih obreda i posjete Kabi, najsvetijem mjestu muslimana na svijetu, u određeno vrijeme, tokom zu-l-hidždžeta, posljednjeg

Pročitajte više »

Sarajevski Purim

Purim je jevrejski praznik koji datira od 5. stoljeća stare ere. To je praznik povodom kojeg se slavi spasenje Jevreja u tadašnjem Ahamenidskom carstvu. Za

Pročitajte više »