Arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael

29. rujna Katolička crkva slavi blagdan Sv. Mihaela, Gabriela i Rafaela, trojice arkanđela čije je štovanje u narodu vrlo rašireno. Arkanđeo – odnosi se na određeni rang anđela kojima su povjereni posebni zadaci. Svaki od trojice arkanđela ima svoje važno mjesto u Svetom pismu, a također i njihova imena imaju popratno duboko značenje.

Mihael znači “Tko je kao Bog?”, Gabriel “Božji čovjek” ili “Božja snaga”, a Rafael “Bog liječi”.

Sveti Mihael se slavi kao nebeski vojskovođa koji se bori protiv Sotone i demona. Prikazuje se kao ratnik s oklopom i ognjenim mačem ili kopljem u žaru borbe, kako uništava Sotonu prikazanog u obliku zmaja, štuje se kao zaštitnik hrvatske policije i snaga sigurnosti, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca.

Sveti Gabriel kao navjestitelj Božje riječi prikazan je kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata.

Sveti Rafael kao izlječitelj i pomagač prikazuje se kako drži posudu s lijekom. Štuje se kao zaštitnik liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži i slijepih i slabovidnih osoba.

(Izvor: https://www.vjeraidjela.com/sveti-mihael-gabriel-i-rafael/)

Podjelite na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale vijesti

Osuda napada na džamiju u Trebinju

U proteklom periodu u Sekretarijatu Međureligijskog vijeća evidentirano je nekoliko napada na vjerske objekte. Međureligijsko vijeće izražava zabrinutosti da su takvi napadi učestali upravo u