Arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael

29. rujna Katolička crkva slavi blagdan Sv. Mihaela, Gabriela i Rafaela, trojice arkanđela čije je štovanje u narodu vrlo rašireno. Arkanđeo – odnosi se na određeni rang anđela kojima su povjereni posebni zadaci. Svaki od trojice arkanđela ima svoje važno mjesto u Svetom pismu, a također i njihova imena imaju popratno duboko značenje. Mihael znači “Tko […]