NAJSTARIJA DŽAMIJA I VJERSKI OBJEKAT U ŽEPČU

Kroz historiju je tri puta mijenjala svoje ruho, svaki puta bivajući oku sve ljepša. Kako predaje kažu izgrađena je u XVII stoljeću od izvjesnog Ali-bega kao želja da njegovi hajrati ostanu pričati o njemu poslije smrti. Uvakufio je zemljište, a zatim i izgradio džamiju. Nalazi se u mahali zvanoj Trzna pa je tako dobila još jedan naziv, Trzanska džamija i ujedno je druga potkupolna džamija u Žepču. Slovi za najstariju džamiju i vjerski objekat na prostoru naše Općine.

U džamiji se redovno se obavljaju vjenčanja, klanjaju džume, bajrami i svi namazi za vrijeme mjeseca Ramazana.

Imami koji su službovali u Alibegovoj džamiji:

Mehmed ef. Alić, Bakir ef. Alić, Osman Dinja, Abdulah Bajrić, Hazim ef. Muftić, Islam ef. Hadžalić, Hilmi ef. Durak, Teufik ef. Brković i Ibrahim Tutnjić (službovao kao teravih-imam).

Mujezini koji su službovovali u Alibegovoj džamiji:

Abdulah Bajrić, Osman Dinja, Teufik ef. Brković, Islam ef. Hadžalić i Osman Pehlivanović.

Trenutno funkciju hatiba džamije obavlja Irdin ef. Tutnjić.

Kako bi se džamija našla na listi nacionalnih spomenika bilo je neophdno da poprimi isti oblik kakav je imala i ranije. Tako je poseban kamen za izgradnju dopremljen iz kamenoloma Hreša kod Sarajeva. Kamen je oblikovan klesanjem i rezanjem i kao takav je umetan u zidove. Debljina zidova iznosi 1m.

Vanjski gabariti glavnog kubusa džamije su 12×12 metara, dok je dubina predulaza tri metra, a krasi je munara visoka 27 metara. Posebna karakteristika džamije jesu vrata rađena od tri vrste drveta: hrasta, lipe i oraha, a izradio ih je lokalni stolar Drago Barbara. Porodični obrt Hajdar-art iz Zavidovića bio je zadužen za ukrašavanje džamije rezbarijama jedinstvenog izgleda. Minberu ili mjesto sa kojeg efendija drži hutbu/govor tokom džume i bajrama napravila je, od drveta, firma Fajić iz Mostara koja je bila zadužena za cjelokupnu izgradnju.

U haremu džamije se nalazi omanji mezaristan sa dvadesetak nišana. Od 22. januara 2009. godine džamija je  zajedno sa haremom na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Anesa Džinić-Odobašić, sekretar OMS Žepče

Podjelite na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale vijesti

Primjeri koji uče

U ovom vremenu kada gotovo sve tv vijesti počinju s gotovo uvijek istom medicinskom temom, upoznat ćemo vas s jednim znamenitim i posebnim liječnikom. Zvao