Lag Baomer

Trideset i treći dan brojanja omera, koji se podudara sa 18 ijarom, mali je praznik koji se praznuje u spomen pobjede Bar Kohbe nad Rimljanima i prestanka kuge koja je bila zavladala među učenicima Rabija Akibe (II vek p.n.e.). Zato se taj praznik naziva i praznikom učenika. Toga dana prekida se žalost koja je uobičajena za vreme sefire, pa se mogu obavljati vjenčanja itd.

U hebrejskom jeziku, slova u alfabetu imaju vrednost brojeva. Lag se u hebrejskom pismu sastoji od slova Lamed – 30 i Gimel – 3, što znači  33.

Na Lag baomer jevrejska djeca i omladina odlaze u prirodu, gde organizuju igre vojničkog karaktera sa drvenim lukovima i strijelama, podražavajući učenike Rabija Akibe koji su se borili u redovima ustanika.

Postoji vjerovanje da je na Lag baomer umro Rabi Šimon bar Johaj, koji se smatra autorom kabalističke knjige Zohar. U Izraelu se na taj dan hiljade vjernika upućuje na njegov grob, koji se nalazi u Meronu, blizu Safeda (Cefat).

Preuzeto sa: jews.ba

Podjelite na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale vijesti

Dijalog je uvijek zanimljiviji od monologa

Međureligijski dijalog je intenzivnije prisutan u Novom Travniku od osnivanja Odbora za međureligijsku suradnju. Od samog početka rada Odbora svi članovi pokušavaju potaknuti aktivizam među

Свети Василије Острошки

Данас вјерници Српске православне цркве прослављају Светог Василија Острошког Чудотворца. Свети Василије Острошки је рођен 1610. године у селу Мркоњићи у Херцеговини. Крштено име му

Lejletu-l-kadr

Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu u subotu 8. maja 2021. godine obilježavaju jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-kadr, ili