Kulturno-povijesno blago Novog Travnika

Kroničari su zabilježili kako je jedan grad, sa datumom 14.6.1949. dobio svoj rodni list. Taj grad, iako najmlađi u Lašvanskoj dolini, u svojoj kratkoj povijesti tri puta je mijenjao ime. Njegovo prvo ime bilo je Kasapovići, po istoimenom obližnjem selu, potom Novi Travnik, prema obližnjem gradiću Travniku, kako se i danas zove, a u međuvremenu […]