Glosar religijskih pojmova

1999. godine MRV BiH je izdalo Glosar religijskih pojmova. Ciljna grupa Glosara su bili novinari kako bi se upoznali sa religijskim pojmovima svih konfesija. Glosar religijskih pojmova je, u stvari, prvi projekat koji je u skladu sa težnjama MRV BiH a to je izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog.

https://drive.google.com/file/d/1R_j1S9XiioLHM5LnxvLSQ9sQVQh4nOnT/view?usp=sharing