Lejletu-l-kadr

Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu u subotu 8. maja 2021. godine obilježavaju jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-kadr, ili 26. Ramazana 1442. po Hidžretskom kalendaru.

Lejletu-l-kadr je mubarek noć i prevodi se na različite načine kao Noć moći, Noć sudbine, Noć odluke. Obilježava noć kada su prvi ajeti iz Kur’ana objavljeni poslaniku Muhammedu, a.s. Prvi ajeti koji su objavljeni iz Kur’ana su ajeti: „Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.“ (El- Alek, 1-5)

Muslimani prema učenju vjeruju da je vrijednost ove noći je kao hiljadu mjeseci, a što obznanjuje Uzvišeni Allah u dijelu istoimene sure. U toj suri kaže: „Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr. A šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril spuštaju se u njoj, s dozvolom Gospodara svoga, zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“ ( El- Kadr, 1-5. ) 

Hiljadu mjeseci ekvivalentno je 83 godine i 4 mjeseca. Sretna je osoba koja ovu noć provodi u molitvi. Vjernici koji se mole tokom cijele noći tokom ove noći, zaslužit će blagoslov i nagradu za period kao da se molio osamdeset tri godine i četiri mjeseca zaredom. Budući da je Noć moći bolja od hiljadu mjeseci, zapravo niko ne može izmjeriti koliko je bolja.

Ova noć se treba provesti u ibadetu (molitvi) i tražiti je u posljednjim neparnim noćima ramazana (21., 23., 25., 27., i 29.) Tražiti je, jer nije spcificirano koja je to tačno noć, iako se prema učenjima uzima da je to 27. noć ramazana. Božiji Poslanik je rekao:“Ko noć Kadr provede u ibadetu čvrsto vjerujući i predajući se Allahu, bit će mu oprošteni predhodni grijesi“.

Mnoštvo je načina činjenja ibadeta u Noći kadra. Pored posta, klanjanja akšama, jacije i teravih namaza, noć Lejletu-l-kadr se obilježava i dovama (molitvama), nafila namazom (dobrovoljnim namazom) učenjem Kur’ana, tespihom (izgovaranje molitve, riječi koje su preporučene ponavljajući ih više puta), zikrom, klanjanjem u džematu, činjenjem dobra, izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra, sadakom itd.

Aiša, radijallahu anha (neka je Bog zadovoljan njome), upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFWE, FA’FU ANNI!Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.”

U Noći kadr muslimani mole za oprost svojih grijeha i milost Uzvišenog Allaha na oba svijeta, mole se i za stvari koje se tiču njih ili njihovih bližih, ili cijelog ummeta (svijeta).

Sabahudin Ravkić, sekretar OMS Brčko

Podjelite na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale vijesti

Bogatstvo je u različitostima

Shvatajući važnost Povjerenja, Razumijevanja i Odgovornosti za Budućnost žene općine Žepče su 2016. godine osnovale Udrugu „Prva“. Sve s namjerom kako bi potaknule, afirmisale i

DŽAMIJA ARNAUDIJA U BANJA LUCI

Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, defterdar Hasan efendija – ministar finansija Bosanskog pašaluka, podigao je 1595. godine ovu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili