ZAJEDNIČKI IFTARI U ORGANIZACIJI ODBORA ZA MEĐURELIGIJSKU SARADNJU IZ ORAŠJA, BIJELJINE I BRČKOG

Odbori za međureligijsku saradnju iz Orašja, Bijeljine i Brčkog su organizirali zajedničke iftare za svoje članove, aktiviste te predstavnike lokalnih vlasti. Iftari su održani 22. 6. u Orašju, 27. 6. u Janji i 28. 6. u Brčkom.