Zajednički iftar u Livnu

U večernjim satima 11.6.2016. godine OMS Livno je, uz podršku MRV-a BiH i CRS-a upriličio ZAJEDNIČKI IFTAR za mlade aktiviste OMS-a, iz sve tri religijske zajednice koji su i dosada sudjelovali u projektima OMS-a. Ovom prilikom se zahvaljujemo humanitarcu gosp. Marinu Keliću, koji je donirao veći dio bogate trpeze za iftar, a koji inače podržava rad OMS-a Livno. Mladi su zajedno uživali u druženju i obilju hrane za iftar koju je pripremilo osoblje Caffe Pizzerie Metropolis 2. Nakon iftara članovi OMS-a Livno su podijelili preostalu hranu dvjema socijalno ugroženim obiteljima.