TREĆI POZIV ZA DODJELU MALIH GRANTOVA ODBORIMA ZA MEĐURELIGIJSKU SURADNJU

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini (MRV) objavljuje TREĆI javni poziv za male grantove za 15 odbora za međureligijsku suradnju (OMS).

Mali grantovi će se dodjeljivati na temelju prijedloga za promociju međureligijskog dijaloga koje odbori dostave. Aktivnosti koje će se podržati kroz male grantove su za žene i za mlade. Mali grantovi će se dodjeljivati kroz projekt: Jačanje međureligijskog dijaloga u BiH (SID). U ovom krugu dodjeljivanja malih grantova pravo apliciranja imaju i oni odbori koji su već ostvarili tri granta unutar svoga odbora.

Poziv za prijedloge projekata je otvoren od 12. oktobra/listopada do 4. novembra/studenog 2018. 

Na ovom linku možete preuzeti: 

  1. Priručnik za dodjeljivanje malih grantova
  2. Poziv za dodjelu malih grantova mladima
  3. Poziv za dodjelu malih grantova ženama
  4. Aplikacija za prijedlog projekta