PRIOPĆENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA TOLERANCIJE

Opća skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine je pozvala sve članice Ujedinjenih naroda na obilježavanje 16. studenog kao Međunarodnog dana tolerancije. Taj dan nas posebno podsjeća na poštivanje i uvažavanje drugačijih od nas u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije.

Prema UNESCO-voj definiciji, tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savijesti i uvjerenju, te predstavlja harmoniju u različitostima.Biti tolerantan znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštivati prava da se i drugi drže svojih, prihvatiti činjenicu da ljudska bića, prirodno različita u svojim religijskim vjerovanjima i uvjerenjima, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu, bez bilo kakve diskriminacije.

Jedno od osnovnih oruđa u borbi protiv predrasuda i težnji ka tolerantnijem društvu, ali i našem osobnom razvoju je znanje. Poznavanjem drugih kultura, upoznajemo druge ljude, druge navike, njihove običaje, kulturu, izražavanje i vjerovanje. Međureligijsko vijeće u BiH (MRV) ostaje posvećeno svojoj misiji dijaloga među crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima al i građanima drugačijih svjetonazora. Kroz svoje projekte i programe, posebno kroz mrežu Odbora za međureligijsku suradnju širom Bosne i Hercegovine nastavit ćemo biti most suradnje i izgradnje mirnog suživota među svim ljudima u našoj zemlji.

Stoga, MRV poziva sve društvene čimbenike na toleranciju, suživot i uzajamno poštivanje. Pozivamo sve građanke i građane u Bosni i Hecegovini da  preuzmu odgovornost za vlastita djela, i da se prema drugima ophode na način kako bi i sami željeli da se prema njima ophode. Međureligijsko vijeće u BiH također apelira na organe vlasti da se učine i dodatni napori i aktivnosti kojima bi se spriječili svi pokušaji napada na čovjeka kao takvog, njegovu imovinu i druga ljudska prava koja mu pripadaju, kako bi se razvijao osjećaj i briga za drugoga i drugačijeg.