Peti godišnji Izvještaj monitoringa napada na vjerske objekte u BiH za period 1. 11. 2014. – 31. 10. 2015.

Skupština Međureligijskog vijeća u BiH je na svojoj 75. redovnoj sjednici razmatrala i usvojila peti godišnji Izvještaj monitoringa napada na vjerske objekte u BiH za period 1. 11. 2014. – 31. 10. 2015.