OMS Novi Travnik organizirao radionicu za mlade

Članovi Odbora za međureligijsku suradnju u Novom Travniku za prvi projekat predložili su i realizirali odgojno-edukativnu O-H METODU ili metoda oprosti-hvala. 
Radionicu je vodila gospođa Aida Hadžihafizbegović u suradnji sa mentoricom Amrom Hadžihafizbegović na kojoj je sudjelovalo 19 članova OMS-a. Nakon teoretskog dijela uslijedio je praktični rad. Svatko od sudionika imao je prigodu izraziti svoje osjećaje, stavove i poteškoće u opraštanju sebi i drugima, a osobito onima koji su na različite načine doživjeli traume rata, diskriminacije, verbalne ili fizičke povrede.

Na kraju su svi izrazili zadovoljstvo za pruženu mogućnost suočiti se sa samim sobom i pronalaziti rješenja, opraštati i zahvaljivati za svako učinjeno dobro djelo.