KONFERENCIJA ZA UBLAŽAVANJE STIGME

U Velikoj dvorani Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Populacijski fond UN-a danas je predstavio razvoj programa za ublažavanje stigme preživjelih u Bosni i Hercegovini. 

UN-ov Populacijski fond bavi se izgradnjom kapaciteta javnih institucija za pružanje usluga osobama koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Stigmatizacija preživjelih je prepoznata kao jedna od najvećih prepreka za unaprijeđivanje kvalitete života preživjelih te njihovu (re)integraciju u zajednicu i društvo.

Na konferenciji je bila prisutna Specijalna izaslanica Generalnog sekretara UN-a za seksualno nasilje u konfliktu gđa Pramila Patten, zatim ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson, te mnogi drugi.

Konferencija je na poseban način razmatrala ulogu Međureligijskoga vijeća u Bosni i Hercegovini, koje je predstavljala gđa Olivera Jovanović, izvršni sekretar MRV-a, u promjeni narativa i percepcija, odnosno iscjeljujućoj ulozi vjerskih organizacija u prevenciji stigmatizacije.

Podsjećamo, Međureligijsko vijeće BiH 19. lipnja, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, pitanja položaja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini, donijelo je Deklaraciju o suzbijanju stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini.

Deklaraciju možete vidjeti ovdje.