ČLANOVI OMS LIVNO UČESTVOVALI U PREZENTACIJAMA OSCE-a

Misija OSCE-a u BiH, terenski ured u Drvaru, su pozvali članove OMS Livno da prisustvuju njihovim obukama. Dana 24.06.2016. godine u PTC Forum je održan trening o diskriminaciji. Prisutnima su prezentirali o Zakonu o diskriminaciji, što jeste, a što nije diskriminacija, kako se obratiti ombudsmanu. Dana 28.06.2016. godine OSCE je održao obuku o izradi Plana za koheziju zajednice. Istakli su važnost izrade tog Plana, kao i suradnju institucija, NVO sektora, i medija za slanje pozitivne slike i smanjenje dijela i incidenata počinjenih iz mržnje, kao i javnu osudu istih. Tijekom obuke svi prisutni su imali komentare i prijedloge. Zahvaljujemo se OSCE-u na pozivu i nadamo se nastavku suradnje.