Duhovno, a vidljivo blago

Potreba za duhovnošću uvijek je zauzimala posebno mjesto u čovjekovom životu. Radi ispunjenja te potrebe ljudi su uvijek tragali za načinom koji bi bio adekvatan za ispunjenje te sastavne čovjekove dimenzije. Izgradnja vjerskih objekata, upravo, predstavlja jedan od tih načina. Vjerski objekti nisu samo građevine, već su pojavni oblik koji hiljadama godina ilustrira ono ”unutrašnje”. […]