OSUDA UČESTALIH NAPADA NA VJERSKE OBJEKTE

U prethodnom periodu je na adresu Vijeća pristiglo nekoliko prijava koje se odnose na napade na vjerske objekte. Od Medžlisa IZ Prijedor smo obavješteni kako su 05. 03. 2019. na garaži i ulazu u harem Čaršijske džamije ispisani grafiti sa simbolima krsta sa četiri ocila kao i natpis „ICXC NIKA“.
Iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Visoko smo obaviješteni kako je 16. 03. 2019. došlo do provale i pokušaja paljenja grobljanske kapele u mjestu Lješevo, opština Ilijaš.