Мониторинг напада на вјерске објекте

Мониторинг напада на вјерске објекте и друга мјеста од значаја за цркве и вјерске заједнице у БиХ», или укратко пројект «Заштита светих мјеста» је почео 01. 11. 2010. као пилот пројект Међурелигијског вијећа у Босни и Херцеговини (МРВ БиХ) који је имплементиран у сарадњи са Нансен Диалог Центром и Осло Центром за мир и људска права. Овај пројект је развијен у оквиру ширег пројекта “Универзалног кодекса о светим мјестима”, који има за циљ усвајање једног документа у форми декларације или резолуције Уједињених народа (УН), који би пружио заштиту светим мјестима свих религија широм планете. Основни циљ пројекта «Заштита светих мјеста» је побољшати заштиту вјерских објеката и других објеката од значаја за цркве и вјерске заједнице (светих мјеста) свих конфесија у Босни и Херцеговини. Пратећи циљеви пројекта су успостава евиденције напада на вјерске објекте, анализа прикупљених података у смислу: начина напада, мотива напада, идентификације починилаца као и подручја у којима се врше напади и сл. Након извршене анализе резултата праћења напада на вјерске објекте у сваком извјештајном периоду, Међурелигијско вијеће у БиХ дефинише приједлоге за надлежне органе на који начин могу побољшати заштиту вјерских објеката у одређеним подручјима.

У слиједећа 4 извјештајна периода (1. 11. 2011. – 31. 10. 2015.) пројект је финансирала Амбасада САЂа на чему смо посебно захвални. На жалост у протекле четири године нисмо имали донатора који би финансирао активности на овом важном подухвату побољшања заштите вјерских објеката у нашој земљи. Унаточ томе, Скупштина МРВ-а је одлучила да ће Канцеларија МРВ-а наставити са активностима на праћењу напада на вјерске објекте. У складу са новонасталом ситуацијом, већина осуда је објављена из Канцеларије МРВ-а или путем Одбора за међурелигијску сарадњу Међурелигијског вијећа у БиХ.