Глосар религијских појмова

1999. године МРВ БиХ је издало Глосар религијских појмова. Циљна група Глосара су били новинари како би се упознали са религијским појмовима свих конфесија. Глосар религијских појмова је, у ствари, први пројекат који је у складу са тежњама МРВ БиХ а то је изградња грађанског друштва кроз међурелигијски дијалог.

https://drive.google.com/file/d/1R_j1S9XiioLHM5LnxvLSQ9sQVQh4nOnT/view?usp=sharing