OKRUGLI STO ‘SVETI TEKSTOVI I MIR U SVIJETU’

U četvtrak, 03.novembra 2016.godine, u hotelu ‘Behar’ u Goraždu je održan okrugli sto ‘Sveti tekstovi i mir u svijetu.’ Ovaj okrugli sto dio je projekta Unaprjeđenja međureligijske izgradnje mira koju Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini (MRV) realizuje u saradnji sa Catholic Relief Services (CRS), te uz pomoć Renovabis-a, njemačke katoličke organizacije za pomoć narodima u Jugoistočnoj Europi.

U radu okruglog stola učestvovali su profesori predavači – uvodničari iz tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, članovi i aktivisti Odbora za međureligijsku saradnju Goražde, imami i sveštenici, vjeroučitelji i drugi prosvjetni radnici, te mladi iz općina Foča, Foča u FBiH, Goražde, Novo Goražde i Višegrad, predstavnici Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, Catholic Relief Services, predstavnici kancelarije OSCE-a u Foči te predstavnici lokalnih zajednica iz Goražda i Novog Goražda.

U okviru programa okruglog stola predavači su govorili o tome šta sveti tekstovi judaizma, kršćanstva / hrišćanstva i islama nude na putu izgradnje trajnog mira u svijetu. O temi su govorili dr. Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, mr. Vikica Vujica, profesorica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Igor Kožemjakin, predmolitelj Sarajevske sinagoge i član Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, te Dženan-ef. Imamović, član Odbora za međureligijsku saradnju Goražde.

Riječi dobrodošlice pristunima je uputuio član Odbora za međureligijsku saradnju Goražde jerej Mihailo Andrić, a prisutnima su se u zvaničnom dijelu obraćanja obratili i Božana Ivelić-Katava, kao predstavnica Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, te Sanja Lepić, predstavnica Catholic Relief Services-a.

Na pripremi i realizaciji okruglog stola radila je grupa aktivista Odbora za međureligijsku saradnju Goražde: Azra Bajrović, mr. Džanan Obuća, Jelena Kovačević, Mihailo Čarapić i Melisa Kurtić. Aktivnost je, u prvom redu, plod saradnje Crvkene opštine Goražde i Medžlisa Islamske zajednice Goražde.

Govoreći o svetim tekstovima i miru u svijetu na okruglom stolu, pored ostalog, govorilo se o pojmovima šalom i selam, o miru koji dolazi od Boga, o njegovoj svetosti, vezi sa istinom i pravdom, o pojmu mira u dijelovima svetog teksta koji se svakodnevno izgovaraju, o stvarnom miru a ne pukom odsustvu sukoba, o odgovornosti svakog pojedinca u izgradnji mira na ovom svijetu, o kontaktu među ljudima kao ključnom momentu u izgradnji mira, o miru kao plodu obzirnosti i poštovanja načela da „činiš ono što želiš da se tebi čini,  i ne činiš ono što ne bi htio ni da se tebi čini“, o primjerima mirotvorstva iz života najzačajnih imena svetopovijesti, o potrazi za mirom kao stalnoj eshatološkoj potrebi, o postizanju mira sa sobom, sa Bogom i svijetom koji svakog od nas okružuje. Govorilo se i potrebi crkava i vjerskih zajednica za odbranom mira, obavezom odgajanja generacija koje shvataju važnost pojma mira i uvzišenost vrijednosti usko vezanih za njega, poput istine, pravde, slobode i ljubavi. Govorilo se i o tome kako svi moramo biti graditelji mira, o važnosti saradnje svih pojedinaca i institucija, o tome kako pravi vjernici ne mogu biti nemirotvorci, kako mir mora da prožima društvo i kako je mir moguć.

Od strane učesnika okrugli sto 'Sveti tekstovi i mir u svijetu' ocjenjen je kao značajan doprinos pripadnika crkva i vjerskih zajednica. 

 

Član odbora za međureligijsku saradnju Goražde

Dženan-ef. Imamović