Lejletu-r-regaib

Islamski kalendar je lunarni (Mjesečev) kalendar. Za računanje vremena, on se ravna prema Mjesečevim mijenama. Kao početak islamskog kalendara uzima se Hidžra, preseljenje Muhammeda, a.s., iz Meke u Medinu. Islamski kalendar ima dvanaest mjeseci sa 29 ili 30 dana: Muharrem, Safer, Rebiul-evvel, Rebiul-ahir, Džumadel-ula, Džumadel-uhra, Redžeb, Ša’ban, Ramazan, Ševval, Zul-ka’de, Zul-hidždže. Muslimani mjesec Ramazan doživljavaju kao […]