Kontakt

Adresa

Međureligijsko vijeće u BiH

Ferhadija 16/1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


e-mail: office@mrv.ba

telefon: + 387 33 666 776

fax: + 387 33 550 060