12.12.2014.

MRV BIH PREDSTAVILO REZULTATE MONITORINGA NAPADA NA VJERSKE OBJEKTE NA GODIŠNJEM SAVJETOVANJU UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA

Emir Kovačević, stručni savjetnik u MRV BiH je učestvovao na XIII-tom savjetovanju iz krivičnopravne oblasti koje je održano u Neumu od 29. 9. do 1. 10 . 2014 g. Organizator savjetovanja je Udruženje sudija i tužilaca u BiH. G. Kovačević je imao uvodno izlaganje na temu: «Rezultati trogodišnjeg monitoringa napada na vjerske objekte u BiH» a u sklopu sesije o Usklađivanju krivičnog zakonodavstva iz perspektive krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

 

U svom izlaganju g. Kovačević je ukazao na potrebu strožijeg kažnjavanja počinilaca napada na vjerske objekte. To je jedna od osnovnih preporuka Međureligijskog vijeća u BiH nakon trogodišnjeg monitoringa napada na vjerske objekte.

Zahvaljujemo Udruženju sudija i tužilaca u BiH na pozivu i mogućnosti da iznesemo naše preporuke. Samo zajedničkim radom nadležnih institucija i aktivnim djelovanjem lokalnih zajednica možemo obezbijediti bolju zaštitu vjerskim objektima širom BiH.