05.01.2015.

4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O MONITORINGU NAPADA NA VJERSKE OBJEKTE U BIH

MRV BiH objavljuje svoj IV Godišnji izvještaj o monitoringu napada na vjerske objekte u BiH.

Tokom ovog izvještajnog perioda (od 1. 11. 2013 do 30. 10. 2014 g.) MRV je zaprimilo 49 prijava o napadima na vjerske objekte. I pored toga što je to jako velik broj, smatramo da ima razloga za optimizam. Broj napada jeste važan faktor ali nije i jedini kada trebamo ocijeniti ukupno stanje na terenu.

Jedan od razloga za optimizam su sigurno sve češće javne osude napada na vjerske objekte koje se dešavaju i bez inicijative MRV BiH. U prošloj godini bilo je nekoliko dobrih primjera kako lokalna zajednica treba da reaguje kada se desi napad na vjerski objekt. To su situacije kada javne osude dođu od strane lokalne administracije, načelnika opštine, opštinskog vijeća, vjerskih zajednica i nevladinog sektora. Ako policija identifikuje počinioce i pokrene postupak, to je onda dobar peimjer na koji način lokalna zajednica treba da reaguje. Ovo je pogotovo važno ako se napad izvršio na vjersku zajednicu koja je manjinska u tom području.

Tokom ovog izvještajnog perioda  primjetili smo takođe da nadležni organi (policija i tužilaštva) češće kvalifikuju napade na vjerske objekte kao krivična djela što je bila jedna od naših preporuka u prijašnjim izvještajima. Od presudne je važnosti da se počinioci identifikuju i da se strogo kazne. Malim novčanim kaznama i uslovnim osudama neće se postići preventivno djelovanje na buduće počinioce. Drago nam je da smo tokom prošle godine uspostavili dobru saradnju s Udruženjem sudija i tužilaca BiH. Predstavnik MRV BiH je pozvan na godišnje savjetovanje sudija i tužilaca koje je održano 1. 10. 2014. u Neumu. Na ovom savjetovanju predstavnik MRV BiH je imao priliku da iznese rezultate ovog projekta i osnovne probleme s kojima se susrećemo. Sudije i tužioci smatraju da su napadi na vjerske objekte ozbiljan problem i opasnost po BiH društvo i pokazali spremnost da dadnu svoj doprinos u suzbijanju ovih negativnih pojava.

Podržavamo i podstičemo opštine da uspostave video nadzor nad vjerskim objektima koji su bili više puta napadani. Takav video nadzor je uspostavljen u općini Novo Sarajevo i postignut je odličan rezultat. U postupku je uspostava video nadzora u opštinama Bijeljina, Banja Luka, Ilidža i Novi grad Sarajevo.

Zahvalni smo svim medijima koji prate ovaj projekt i koji redovno objavljuju naše osude napada na vjerske objekte i naše pozive na poštivanje drugog i drugačijeg. Smatramo to od ogromnog značaja za promociju tolerancije i zaštite ljudskih prava svih građana u BiH.

Moramo naglasiti da imamo jako dobru saradnju s policijskim stanicama, tužilaštvima i sudovima u BiH kao i s Ministarstvom sigurnosti BiH. Želja nam je da kroz ovaj projekt MRV BiH kao nevladina organizacija pruži svoj doprinos boljoj zaštiti vjerskih objekata širom BiH.

Takođe, zahvaljujemo i našem donatoru, Ambasadi SAD u Sarajevu koja već treću godinu za redom finansijski pomaže ovaj projekt.

IV Godišnji izvještaj o monitoringu napada na vjerske objekte u BiH